Main content

Alert message

ChrisTravel

ChrisTravel

Danmarksældstespecialrejsebureau–for kørestolsbrugere
Samarbejdermed Apollo ogFalkeLauridsen, to afDanmarksstørresterejsebureauer

  • Arrangørafpakkerejserogvi ermedlemafRejsegarantifonden
  • Rejsertileuropæiskedestinationer–franordtilsyd
  • VoreskunderkommerfraDanmark, SverigeogNorge.
  • Voreskunderharmange forskelligebehovogønskerom hjælpilufthavnen, samtkravtilhotel ogomgivelser.
  • Chris Travel arrangererogsågrupperejserfor patientorganisationer, f.eks. HjernesagenogScleroseforeningen.
  • Vi ermegetfokuseretpådetaljerne, ogharf.eks. målpåallevoreshoteller.
  • Vi kantilbydevoreskunderat lejehjælpemidler, somstårklarvedankomstpåhotellet.
  • Vi skabertryghedogsikkerhedfor voreskunder, såde trygtkanrejseafsted.
  • Vi erkendtoganerkendtibranchen